Администрация
Nr. Nume Poziţie Telefon Număr mobil Numărul de fax
1 Alla Baraliuc Director general (+373 22) 92-69-01 (+373) 69 113 292 (+373 22) 40-32-29